28/8/07

Utilitats de l'empresa 2.0

Acabo de llegir el document Empresa 2.0, una moda passatgera o el futur? que ha publicat la consultora KPMG, d’abast internacional. El mateix títol ha provocat algunes crítiques, que troben innecessària la disjuntiva.

Pels que sempre van més endavant que ningú, aquest paper redactat per Gary Matuszak pot tenir un interès escàs. Però pels que mirem d’impulsar projectes de Gestió del Coneixement en organitzacions grans, i no sempre prou àgils, entendre totes les possibilitats que les eines 2.0 poden aportar és d’una importància fonamental. Siguem sincers: a moltes empreses del nostre país, el sol fet de pensar en l'ús d'aquestes eines (només pensar-hi) ja és un pas significatiu.

Com diu aquest informe, “compartir i gestionar el coneixement és un dels usos més obvis de les tecnologies 2.0”. Hi llegeixo també que la majoria del coneixement corporatiu es comparteix avui a través del correu electrònic (en parlava ahir) i de les intranets. L’e-correu és bilateral i seqüencial i les intranets solen dependre d’equips reduïts de comunicació interna.

En tot cas, m’interessa seguir aquest debat (hi vaig al•ludir a principis d’agost) i per si a algú més li és d’utilitat diré que al meu Google Reader, dins la carpeta ‘empresa 2.0’, hi consten almenys aquests enllaços: CtrlSpace, CorporatePunk, Fastforward i Enterprise 2.0 Evangelist, de Scott Gavin.

És el mateix que va penjar a slideshare, ja fa quatre mesos, una explicació de la noció d'empresa 2.0 que pot servir per convèncer els ‘sèniors’ i exposar arguments davant dels immobilistes. Encara que ja és 'antiga', la faig visible aquí. No pretenc ser el primer sinó contribuir.