5/2/08

Transició a la CCMA

Durant un temps, el que aleshores era la Corporació Catalana de Ràdio I Televisió va créixer amb la creació d’unes quantes empreses i amb inversions en d’altres. Com se sap, durant la darrera etapa s’ha reduït la participació externa i també s’ha tendit a endreçar l’estructura del grup que ara ja és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En aquesta situació s’hi trobava una empresa dedicada a proveir de sistemes informàtics que aquest mes de febrer quedarà del tot inserida al grup com una direcció corporativa més. Això, a banda de ser una millora efectiva en els comptes i altres elements, hauria de permetre a la gent de sistemes informàtics una presència més equilibrada en l’estratègia global. La irrupció de la web 2.0 posa els serveis informàtics de la majoria d’empreses en un terreny nou que no sempre trepitgen amb convicció. A la CCMA, com a tants altres llocs, serà molt important l’enfocament que aquests professionals emprenguin.

Ara mateix vivim un moment de transició. A l’edifici de Ganduxer hi ha els membres del nou Consell de Govern, i fan servir la sala de reunions amb una freqüència per ara molt superior a la del consell anterior. Durant aquest mes tenen previst de visitar oficialment totes les empreses del grup i han convocat a la majoria dels alts directius perquè els presentin els dossiers de les seves àrees. L’última d’aquestes cites és a finals de mes i la previsió és que tot seguit l’actual director general, Joan Majó, abandoni aquestes funcions.

Per tant, el mes vinent se sabrà com encara aquest nou consell els assumptes estratègics que hi ha sobre la taula. Una dada que tothom coincideix a reconèixer com a indicadora de l’orientació serà el nom del director general que es nomeni. Quan se sàpiga haurà cabat aquesta transició i entrarem a la nova CCMA.

Cap comentari: